Konkurransevilkår

Arrangør av konkurransen

Mondelez Norge AS («Mondelez»)

Johan Throne Holsts Plass 1,

P.O. Box 6658 Rodeløkka,

NO-0502, Oslo 

Aksept av vilkår og betingelser

Ved å delta i konkurransen aksepterer deltakeren konkurransereglene.  

Premie

Premien er en uke gratis leie av bobil til en verdi av 30 000 NOK.  

Det trekkes én vinner i Extra. Vinneren trekkes av en representant fra Mondelez. Etter trekningen avtaler Mondelez og vinneren tid og dato for når premien (ferien) skal avholdes. Vi kan ikke garanterer for bestemte uker premien ønskes. Premien må benyttes innen 6 måneder fra kampanjeslutt.

Transport til Bobilutleie og drivstoff er ikke inkludert i premien. Det er heller ikke inkludert kost for mat og drikke den uken premien brukes.  

Vinner er selv ansvarlig for å lese gjennom og godta den forsikringen som gjelder fra utleier av bobil inkludert egenandel om det skulle skje et uhell. Dersom denne ikke godtas faller premien vekk.

Premien må aksepteres slik som den er, og kan ikke byttes inn mot kontanter.

Vinner svarer for eventuell gevinstskatt.

Kampanjeperiode og kjøpsmekanikk per kjede

Coop Extra: 02.05.22 – 15.05.22 - Kjøp Freia Melkesjokolade 200g plate.

Konkurransen gjelder kun i Coop Extra.

Hvordan delta

1.         Kjøp Freia Melkesjokolade innenfor kampanjeperioden. Deltakelse i konkurransen fordrer at man kjøper minimum 1 stk. Freia Melkesjokolade 200g i Coop Extra.

2.         Ta vare på kvitteringen

3.         Gå til Freia.no og klikk på konkurransen

4.         Fyll inn personlig informasjon og last opp kvittering for kjøp (bilde av kvittering) og registrerer din deltakelse i konkurransen

Du kan delta så mange ganger du ønsker, men du må da foreta et nytt kjøp av Freia Melkesjokolade 200g og ha ny kvittering tilgjengelig.

Hvem kan delta

Konkurransen er åpen for alle som er over 18 år og bosatt i Norge. Ansatte i Mondelez og øvrige som jobber med administrasjon av denne konkurransen kan ikke vinne og motta noen form for premiering.

Trekning av vinner

Vinneren av konkurransen trekkes tilfeldig, basert på kvitteringer som er sendt inn. Det trekkes én (1) vinner. Beslutningen som blir tatt er endelig, og kan ikke overklages. Vinneren blir kontaktet via telefon eller SMS på oppgitt telefonnummer av en representant fra Mondelez. Vinneren trekkes etter endt kampanjeperiode.  

Diskvalifisering

Mondelez og andre partnere forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere som bryter med konkurransereglene.

Forbehold

Mondelez og andre partnere i denne konkurransen tar ikke ansvar for eventuelle trykkfeil eller andre utilsiktete misforståelser. Mondelez og andre partnere kan ikke holdes ansvarlig for materialet som sendes inn av deltakerne i konkurransen.

Hvis, av en eller annen grunn, kampanjen ikke kan bli gjennomført som planlagt av grunner som er utenfor Mondelez sin kontroll, vil Mondelez reservere seg retten til å, når som helst og uten forvarsel, avbryte, avslutte, endre eller utsette hele eller deler av kampanjen.

I den utstrekning loven tillater, vil arrangørene ikke være ansvarlige for kampanjen eller premien, og tar ikke særlig ansvar for deltakelse som er ugyldig på grunn av tekniske problemer utenfor arrangørens kontroll eller problemer angående tilgang til nettsiden.

Alle internettkostnader og andre kostnader som kan oppstå forbundet med deltakelse i kampanjen, er utelukkende deltakerens ansvar.

Personopplysninger

Ved deltagelse i konkurransen kommer deltakeren til å måtte gi fra seg visse personopplysninger, som navn og kontaktinformasjon. Mondelez vil behandle personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser vedrørende konkurransen, blant annet for å kontakte deltakerne og dele ut premiene. Vinnerne vil kunne annonseres på Facebook-sidene til Freia og freia.no, presentert med fornavn og eventuelt by. Mottakelse av premie forutsetter at vinneren samtykker til dette. Etter endt kampanjeperiode slettes listen med kontaktinformasjon.  

For å kunne fullføre premieutdelingen, kan personopplysningene overføres til en tredjepart. Mondelez er i slike tilfeller personopplysningsansvarlig og tredje part er prosessfullmektig. Ved å delta i konkurransen og akseptere disse vilkårene, samtykker du til at Mondelez behandler og gir videre dine personopplysninger til ovenfor beskrevne gjøremål.

Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger. Tilbakekalles dette samtykket innen vinnerne en kåret, anses du ikke lengre å oppfylle kravene for å delta i konkurransen, og vi kommer ikke til å benytte dine personopplysninger videre. Du har rett til å gratis, en gang per kalenderår, etter skriftlig underskrevet søknad stilet til Mondelez, å få beskjed om hvilke personopplysninger Mondelez har om deg og hvordan disse behandles. Etter loven har du også rett til å be om korrigering av eventuelle uriktige personopplysninger Mondelez måtte ha.

For mer informasjon om behandling av personopplysninger, se her: https://eu.mondelezinternational.com/privacy-notice?sc_lang=nb-no&siteId=6oyH%2ft29EQgVQQ6KPOLGAQ%3d%3d

Kontakt

Har du spørsmål om vilkårene eller konkurransen generelt, kan du ta kontakt via Mondelez forbrukerkontakt, tlf. 21 53 08 57.